Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad – promotor al dezvoltării competențelor de predare-învățare-evaluare în sistem blended learning/online

 

În contextul actual, în care activitatea didactică a căpătat o nouă valență – desfășurarea online a orelor de curs – cadrele didactice se află față în față cu o nouă provocare, cea a utilizării platformelor și a instrumentelor educaționale de tip e-learning ca modalitate de abordare a orelor  de curs. Astfel sala de clasă, spațiul convențional al întâlnirii dintre profesor și elev, a devenit un spațiu virtual, clasa viitorului, în care dascălul trebuie să reconfigureze strategiile didactice, să-și reevalueze competențele didactice și metodologice și, mai ales, să dobândească noi abilități în utilizarea mediului virtual.

În acord cu prioritățile Ministerului Educație și Cercetării privind furnizarea de activități/programe de formare pentru dezvoltarea resursei umane din învățământul preuniversitar în vederea asigurării unui învățământ de calitate în contextul pandemiei generate de COVID 19, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad derulează în mod gratuit, încă din luna mai a acestui an, activități de instruire și cursuri de formare proprii pentru cadrele didactice care doresc să își dezvolte un nivel de competență digitală care să le asigure realizarea unei proiectări didactice pe unități de competență adaptate învățării online, elaborarea de materiale și crearea de resurse educaționale deschise, utilizând tehnologia informației și crearea de bune practici în învățarea online.

Prin intermediul cursului propriu de formare online „Utilizarea platformelor educaționale și a instrumentelor digitale în activitatea didactică” au fost formate, până în prezent, 857 de cadre didactice din  județele Arad, Bacău, București, Ialomița Timiș, Suceava, fiind acoperite toate nivelurile de predare – preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Prin tematica utilizată, echipa CCD Arad a avut în vedere dezvoltarea competențelor cadrelor didactice participante în utilizarea eficientă a instrumentelor de comunicare online, a aplicațiilor web e-learning, a platformelor de învățare online, precum și consilierea acestora în utilizarea platformelor și instrumentelor online.           Sesiunile de formare fost realizate și derulate cu sprijinul profesorilor formatori, prof. Andreia Maxim, prof. Lilla Pellegrini, prof. Petronela Ioja, prof. înv. primar Daniela Tomșa, prof. înv. primar Alexandra Cociuban, prof. înv. primar Nicoleta Rotar și prof. înv. primar Claudiu Purcel, profesori colaboratori CCD Arad și în cadrul altor programe de formare. Acestea au fost gândite în vederea dezvoltării abilităților și competențelor digitale necesare utilizării instrumentelor web și a mijloacelor multimedia în contextul educațional online, al formării și dezvoltării competențelor didactico-metodologice de proiectare a conţinuturilor educaționale şi materialelor suport utilizate la fiecare nivel de predare. De asemenea, a fost abordat cadrul european al celor 8 competențe cheie în vederea realizării de conținuturi educaționale, de resurse educaționale deschise (RED-uri), prin prelucrarea informației în procesul de educație online, asigurând totodată o educație de calitate.

Fedback-ul primit de la cadrele didactice formate prin intermediul acestui curs ( ce se va derula cu prioritate până în data de 15 septembrie 2020 și ulterior, după începerea noului an școlar)  a fost unul pozitiv. Acesta a demostrat utilitatea și necesitatea unor astfel de activități de formare în ceea ce privește implementarea corectă și asumată a activităților didactice prin intermediul platformelor educaționale și a instrumentelor digitale în cadrul activităților online.

La Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad perioada verii a fost una dedicată exclusiv formării online. Profesorii metodiști Emilia Dăncilă, Ancuța Stoica, Loredana Roman, Ibolya Ilyes și domnul informatician Victor Vogel au organizat, au monitorizat întreaga activitate de formare și au venit în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin participarea la derularea tuturor sesiunilor de formare online și prin sesiuni de consiliere online, în vederea facilitării accesului și participării cadrelor didactice la formare în sistem sincron online.

De asemenea, în această perioadă, respectându-se Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 și în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, prin inspectorii de specialitate, s-au derulat activități de formare online pentru inițierea și pregătirea cadrelor didactice debutante în vederea participării la examenele naționale de definitivare în învățământ și la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

De menționat este și faptul că activitatea cercurilor pedagogice din semestrul al doilea  al acestui an școlar a fost derulată în sistem online sincron, eficiența acestei abordări dovedindu-se prin utilitatea la clasă a tematicilor abordate, prin numărul mare de cadre didactice participante și prin resursele educaționale create în acest context.

 

 

Director Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad Prof. drd. Redeș Diana Adela


casa corpului

 

0 Comentarii

  1. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  2. 👉 $5,000 FREE EXCHANGE BONUSES BELOW 📈 👉 PlaseFuture FREE $3,000 BONUS + 0% Maker Fees 📈 + PROMOCODE FOR NEWS USERS OF THE EXCHANGE 👉 [M0345IHZFN] — 0.01 BTC 👉 site: https://buycrypto.in.net Our site is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and More. We are available in over 30 countries worldwide.

Comenteaza